Opis

Filtr mechaniczny jest podstawowym urządzeniem we wszystkich procesach uzdatniania wody. W niektórych procesach, (jak np. odwrócona osmoza) jego obecność (w odpowiednich konfiguracjach i odpowiedniej jakości) jest wręcz niezbędna, i warunkuje nawet już nie tyle co jakość, ale w ogóle przebieg procesu.
A wątpliwości zawsze rozwieje rozmowa z naszym Technologiem.

Osobną grupę stanowią filtry wypełnione materiałem filtracyjnym, płukane okresowo automatycznie lub ręcznie. Jako materiał filtracyjny stosuje się piach kwarcowy, kruszywo antracytowe lub inne specjalnie do tego celu przygotowane złoża. Techfilters oferuje filtr mechaniczny, są to urządzenia typu TF-MM:

Filtr mechaniczny jest podstawowym urządzeniem we wszystkich procesach uzdatniania wody. W niektórych procesach, (jak np. odwrócona osmoza) jego obecność (w odpowiednich konfiguracjach i odpowiedniej jakości) jest wręcz niezbędna, i warunkuje nawet już nie tyle co jakość, ale w ogóle przebieg procesu.
A wątpliwości zawsze rozwieje rozmowa z naszym Technologiem.