Woda z większości ujęć w Polsce charakteryzuje się wysoką zawartością związków wapniai magnezu (twardością). Twardość wody powoduje zbędne zużycie środków zmękczających,a także powstawanie kamienia kotłowego, który zmniejsza wydajność procesu grzewczegoi znacznie zwiększa zużycie paliwa. Twardość wyrażana jest w różnych jednostkach.


Tabela przeliczeniowa różnych jednostek twardości wody.

 

   

stopień francuski 0F

 

stopień niemiecki 0N

 

mg CaCO3/l

 

stopień angielski 0A

 

mval/l

 

milimol/l

 

stopień francuski

 

1

 

0,56

 

10

 

0,70

 

0,20

 

0,10

 

stopień niemiecki

 

1,79

 

1

 

17,86

 

1,25

 

0,36

 

0,18

 

mg CaCO3/l

 

0,1

 

0,056

 

1

 

0,07

 

0,02

 

0,01

 

stopień angielski

 

1,43

 

0,8

 

14,3

 

1

 

0,29

 

0,14

 

mval/l

 

5

 

2,8

 

50

 

3,5

 

1

 

0,5

 

milimol/l

 

10

 

5,6

 

100

 

7

 

2,0

 

1

 


 

Woda bardzo miękka wykazuje twardość do 1,78 mval/dm3. Woda miękka od 1,78 do 3,57 mval/dm3, twarda od 7,13 do 10,7 mval/dm3, a bardzo twarda powyżej 10,7 mval/dm3.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby twardość ogólna wody do picia była zawarta w granicach 1-10 mval/dm3 (50-500 mg/dm3 CaCO3).
Woda stosowana do celów przemysłowych np.: do chłodzenia albo w kotłowniach wodnych oraz parowych także musi spełniać określone parametry twardości.
Twardość wody spowodowana jest obecnością w niej głównie jonów wapnia i magnezu.
Jony wapniowe i magnezowe mogą występować w postaci węglanów Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2i wówczas mamy twardość węglanową, lub w postaci CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, które powodują twardość niewęglanową. Twardość ogólna będąca suma tych twardości jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w procesie wymiany sodowej.