Badania naukowców amerykańskich, japońskich, a także wielu europejskich wykazały, że o przydatności wody do spożycia nie decydują tylko jej parametry chemiczne i mikrobiologiczne. Udowodnili, że po tradycyjnym oczyszczeniu nadal zawiera sygnały, które zależnie od długości fali mogą być szkodliwe dla człowieka. Johann Grander odkrył, że drgania wysokiej częstotliwości wytwarzane przez generator magnetyczny dają w sposób trwały przenosić się na wodę. Potwierdził tym samym, co udowodniło wielu naukowców, że woda ma pamięć, czyli zdolność gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji.

Woda poddana procesowi opracowanemu przez Johanna Grandera uzyskuje utraconą, pierwotną energię i informację. Doprowadzana jest do naturalnego stanu, w jakim była w czasach, gdy nie było przemysłu i związanych z nim negatywnych oddziaływań. O takiej wodzie mówi się, że jest żywa, naenergetyzowana. Określenie żywa wynika z tego, że w zanieczyszczonej wcześniej mikrobiologicznie wodzie zaczynają rozmnażać się pożyteczne mikroorganizmy i oczyszczają ją. Korzyści z używania wody ożywionej zgodnie z procesem Grandera są następujące:

  • Zdrowotne: poprawa samopoczucia, oczyszczanie organizmu, wzrost odporności.
  • Oszczędności: mniejsza ilość proszku potrzebna do prania, w przemyśle zmniejszenie ilości stosowanych substancji chemicznych.
  • Lepszy wzrost roślin.
  • Przyspieszona odnowa biologiczna zdegradowanych zbiorników wodnych.

Wybitni rosyjscy naukowcy: Jurij Rachmanin (wiceprezydent Akademii Nauk Przyrodniczych, jeden z najlepszych ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia) i Vladimir Kondratow, od 1997 roku badają technologię ożywiania wody Johanna Grandera. Udowodnili jej skuteczność i pozytywne cechy wody dzięki niej uzyskane. Stało się to podstawą do wydania przez rosyjskie ministerstwo zdrowia decyzji o wprowadzeniu technologii Grandera na tamtejszy rynek. Warto przy tym zaznaczyć, że urzędy rosyjskie w tym względzie stawiają rygorystyczne wymagania atestowe. W 2000 roku Johann Grander został wyróżniony Srebrnym Odznaczeniem Honorowym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. W 2001 roku otrzymał Honorowy Krzyż Nauki i Sztuki Republiki Austriackiej, przyznany przez prezydenta Austrii.

Skuteczność technologii Grandera potwierdzona została przez wiele innych ośrodków naukowych na świecie. Poddawana była również w Austrii i Niemczech, z wynikiem pozytywnym, ocenie organizacji konsumenckich.  Więcej informacji można przeczytać na oficjalnej stronie technologii Grandera.

Najczęściej technologia ta wykorzystywana jest poprzez przekazywanie pozytywnej informacji od wody Grandera umieszczonej w pojemniku, wodzie uzdatnianej, w której jest zanurzony lub która opływa go. Takie rozwiązanie zostało zastosowane również w naszych filtrach.