Fizyk profesor Wolfgang Ludwig, doradca Światowej Fundacji Badań w Los Angeles stwierdził, że woda ma zdolność przechowywania raz wbudowanej informacji na poziomie odpowiedniej częstotliwości i przekazywania jej innym układom, np. organizmom żywym. Udowodnił, że skażona woda po oczyszczeniu ze szkodliwych substancji chemicznych, bakterii i wirusów, nadal reprezentuje odpowiadające im elektromagnetyczne drgania. Tak więc nawet po tradycyjnym oczyszczeniu, zawiera sygnały, które zależnie od długości fali mogą być szkodliwe dla człowieka.

Wykonano wiele różnych doświadczeń potwierdzających ten fakt. Jedno z nich przebiegało w ten sposób, że wodę zawierającą 1%-owy roztwór chlorku sodu (sól kuchenna) oddzielono płytką porcelanową od naczynia z czystą wodą i pozostawiono na 36 godzin. Następnie wodę czystą zamrożono, a kryształki lodu poddano badaniom spektrofotometrem. Wykazał on obecność w nich soli, a dokładnie fal elektromagnetycznych o częstotliwości dla niej charakterystycznej, pomimo tego, że zamrożona woda nie zawierała soli – była chemicznie całkowicie czysta!

Prekursorem badań nad pamięcią wody był twórca homeopatii Samuel Hahnemann. Istnienie pamięci wody udowodnił też w 1988 roku francuski immunolog dr Jacques Benveniste. Zagadnieniem tym zajmowali się austriaccy badacze: Wiktor Schauberger i Johannn Grander. Wiele badań na ten temat wykonywanych jest przez rosyjskich naukowców. Jeden z nich – prof. Stanisław Zenin, obronił pracę habilitacyjną na temat pamięci wody w Instytucie Medyczno – Biologicznym Rosyjskiej Akademii Nauk.

Znanym badaczem, który również doświadczalnie potwierdził istnienie pamięci wody jest dr Masaru Emoto. Wykazał, że woda posiada pamięć nie tylko substancji w niej zawartych, ale także emocji i innych oddziaływań, w tym negatywnych. Wydał na ten temat kilkanaście książek. W Polsce ukazały się: „Uzdrawiająca siła wody”, „Tajemnice wody i jej wpływ na człowieka i naszą planetę”, „Woda. Obraz energii życia”. Badając kryształy zamrożonej wody odkrył, że zmieniają swój kształt, kolor i strukturę, w zależności od czynników zewnętrznych.

W naszych urządzeniach negatywna pamięć wody jest kasowana przez wytworzone pole magnetyczne. W kolejnych procesach uzdatniania i uszlachetniania wody, wgrywane są do niej pozytywne, sprzyjające zdrowiu informacje.