Woda ze stacji uzdatniania, zanim dotrze do odbiorcy końcowego, przepływa przez kilometry rur. Poprzez ich nieszczelności oraz odrywanie osadów pojawiają się w wodzie piasek, muł, rdza żelaza. Sprawiają, że staje się ona mętna, co szczególnie można zaobserwować po spadku ciśnienia w sieci wodociągowej. Kontrola NIK (cały raport do pobrania tutaj) wykazała, że:

…jakość wody dostarczanej ludności, pogarszała się systematycznie, w miarę oddalania odbiorców od stacji uzdatniania. Miały na to wpływ m.in. czynniki powodujące tzw. wtórne zanieczyszczenie wody. Do nich należą głównie zły stan techniczny sieci wodociągowej, liczącej przeważnie od 50 do 100 lat, w większości wymagającej wymiany i modernizacji oraz sieci rozprowadzającej wodę w budynkach, czego wyrazem jest m.in. wysoki wskaźnik awaryjności.

Filtr mechaniczny usuwa z wody piasek, muł, rdzę żelaza i inne zawiesiny. Jest w naszych urządzeniach pierwszym filtrem w procesie wieloetapowego oczyszczania wody. Substancje chemiczne, metale ciężkie, bakterie i wirusy usuwane są w jednym z kolejnych etapów filtrowania – metodą osmozy odwróconej. Filtr mechaniczny stanowi również zabezpieczenie przed uszkodzeniem filtra osmotycznego, wychwytując wszelkie cząstki stałe.