Kiedy twarda woda jest podgrzewana, ulega zmianom ciśnienia lub turbulencji, zachodzi zjawisko łączenia się jonów wapnia i magnezu, powodując osadzanie ich w postaci kamienia w instalacjach przemysłowych, na przewodach, rurach, ściankach urządzeń, takich jak: pralki, zmywarki, ekspresy do kawy itp. Powoduje to zwiększony przez nie pobór prądu oraz ich uszkodzenia.

Urządzenia wykorzystujące technologię Hydropath wytwarzają sygnały elektromagnetyczne rozchodzące się w całym systemie wodnym. Oddziałują na jony wapnia i magnezu z dużą częstotliwością, wprawiając je w ruch. Zwiększa to prawdopodobieństwo zbliżenia do siebie jonów o przeciwnych ładunkach i stworzenie połączenia pomiędzy nimi. Takie cząstki minerałów tworzą grupy (klastry), będące zarodkami kryształów. Promieniowo skierowane pole elektryczne przesuwa wolne elektrony wewnątrz ściany rury od wewnętrznej do zewnętrznej powierzchni, tak że wewnętrzna powierzchnia rury ma słaby ładunek dodatni. Jony wapnia rozpuszczone w wodzie, mają również ładunek dodatni. Nie mogą więc osadzać się na ścianach rury i są odpychane w kierunku jej środka. Dzięki temu:

  • Instalacja wodna oraz urządzenia domowe stają się bardziej trwałe.
  • Oszczędza się energię elektryczną.
  • Koszty ogrzewania są niższe – instalacja c.o. pozbawiona kamienia lepiej przewodzi ciepło.
  • Usuwany jest kamień powstały wcześniej.
  • Przeciwdziała korozji instalacji wodnej.

Dlaczego urządzenia wykorzystujące technologię Hydropath przeciwdziałają korozji? Dzieje się tak dzięki efektowi pasywacji powierzchni metalu. Wolne elektrony z warstwy metalu bezpośrednio stykającego się z wodą, które konieczne są do zachodzenia procesu utleniania, na skutek działania sił pola elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenie, odsuwane są w głąb materiału rury. Jej powierzchnia pozbawiona elektronów traci zdolność do korozji. Na powierzchni metalu powstaje cienka warstwa twardego tlenku żelaza zwanego magnetytem (o kolorze czarnym), który dodatkowo chroni przed dalszym utlenianiem. Więcej o tym procesie dowiesz się tutaj.

Dodatkowym czynnikiem zabezpieczającym przed korozją jest skuteczność technologii Hydropath w  eliminowaniu bakterii i glonów z systemu, które w dużym stopniu odpowiedzialne są za korozję. Tworzą biofilm uodporniający je na działanie środków dezynfekujących. Sygnał elektromagnetyczny nadaje zawartym w wodzie komórkom bakterii i glonów ładunek elektryczny. Zwiększony potencjał elektryczny komórek powoduje, że wokół nich powstaje otoczka składająca się z atomów czystej wody w kilku warstwach. Wywołana różnicą stężeń roztworów wewnątrz i na zewnątrz komórek siła osmotyczna naciska na ich błonę i powoduje rozerwanie. Doprowadza to do trwałego uszkodzenia i obumarcia bakterii oraz glonów.

Zobacz, jakich korzyści dostarcza technologia Hydropath: